Strony dostępu do danych pozwalają na korzystanie z MS Access za pomocą przeglądarki internetowej. Opcja ta jest dostępna w Access 2000 i Access XP. Rozwiązanie to ma jednak sporą wadę - nie jest to typowe połączenie z serwerem web, tylko komunikacja dwóch programów (komputer klienta wymaga zainstalowania odpowiedniego oprogramowania). Dodatkowo transfer pomiędzy komputerami jest wysoki więc rozwiązanie takie sprawdza się tylko w przypadku sieci lokalnej.

Strony dostępu przestały być używane w nowszych wersjach MS ACCESS