Analiza i prezentacja danych

 

 Przy wielu projektach zachodzi potrzeba analizy dużej ilości danych. Często potrzebne informacje znajdują się w wielu różnych miejscach i systemach informatycznych. W takich przypadkach konieczne staje się sporządzenie jednego, spójnego źródła danych. Dane te mogą być wykorzystane następnie np. do oceny opłacalności projektu lub do "załadowania" do tworzonego właśnie systemu informatycznego.

Drugą ważną potrzebą związaną z danymi jest ich prezentacja. Dane należy nie tylko przeanalizować ale także pokazać w przystępnej i zrozumiałej formie.

Zarówno Access jak i APEX zawiera wiele różnych narzędzi wspomagających prezentację danych. Szczególnie duże możliwości daje raport interaktywny - narzędzie zawarte w Oracle Application Express (APEX). Raport interaktywny to szczegółowa lista rekordów (faktów), która może być analizowana na różne sposoby: grupowana, podsumowywana, przekształcana i wyświetlana w postaci atrakcyjnych wykresów.

Przykład 1. Wykres sprzedaży według województw:

Apex - wykres - dane na temat sprzedaży

Przykład 2. Wykres kołowy - opóźnienia w płatnościach według miejscowości:Apex - wykres kołowy - dane o opóźnieniach w płatnościach 

 Innym narzędziem pozwalającym na efektowną prezentacje danych są mapy interaktywne.

Przykład 3. Mapa interaktywana szkół nauki jazdy :

Zarówno wykresy jak i mapy interaktywne mogą zostać zmodyfikowane w ten sposób, że klikając na aktywny element (region, słupek, wycinek okręgu) możemy zostać przekierowani do szczegółowych danych. Możliwe jest tworzenie hiperlinków zarówno do danych wewnętrznych (np. szczegóły sprzedaży w województwie) jaki i do danych zewnętrznych (np. link do strony klienta).