Baza danych ORACLE

 

W technologii APEX dane przechowywane są w bazie danych ORACLE. Dotyczy to zarówno danych klienta jak i definicji stworzonej aplikacji. Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Baza ORACLE zapewnia  mechanizmy zarządzania użytkownikami, bezpieczeństwa danych i kontroli spójności. 

Bazy danych oparte o system zarządzania bazą danych Oracle charakteryzują się wysoką wydajnością i skalowalnością. Dzieki użyciu wbudowanego języka PL/SQL możliwe jest programowania logiki na poziomie bazy danych.

Pakiet Oracle Application Express (APEX) jest dystrybuowany razem z bazą danych Oracle. Jest on integralną cześcią tej bazy. Służy do administracji bazą, a definicje pakietu są przechowywane w tabelach bazodanowych. Dzieki temu korzystając z APEX'a wykorzystuje się wszystkie zalety, z których znana jest baza Oracla.