Bazy danych MS Access

 

MS Access sprawdza się doskonale w następujących zastosowaniach:
- Małe jednostanowiskowe bazy danych.
- Bazy danych dla kilku osób wykonujących te same czynności (z jednego działu).
- Bazy danych w których wiele osób wprowadza dane sporadycznie (np. informacje o awariach, ankiety, wykaz prac) natomiast jedna lub kilka osób analizuje wprowadzone dane.
- Bazy danych w których jedna lub kilka osób wprowadza dane, z których korzysta wielu użytkowników.
- Analiza danych.

MS Access stanowiąc fragment pakietu MS Office jest dobrze zintegrowany z programami MS Word i MS Excel. Można to wykorzystać np. do prowadzenia korespondencji seryjnej lub przeniesiena danych do Excel'a w celu ich dalszej obróbki. Aplikacje napisane w MS Access mają przyjazny interfejs. Używają standardowych ikon z pakietu MS Office i są intuicyjne dla użytkowników.

 Więcej informacji zawarte jest w sekcji MS Access .