Dział utrzymania ruchu - GE Power Controls (dawny Elester - Łódź)

 

Baza danych "Maintenance Database" została zamówiona przez fabrykę należącą do koncernu General Electric Power Controls. Były to przejęte przez  firmę General Electric dawne Zakłady Aparatury Elektrycznej ELESTER.

Jest to przykład wdrożenie bazy danych wykonanego w dużej i uznanej firmie, o różnorodnej infrastrukturze informatycznej.

Celem projektu było usprawnienie działalności przedsiębiorstwa we fragmencie który nie był obsługiwany przez systemy ERP wdrożone w firmie. (Dział utrzymania ruchu - gospodarka remontowa).

Podstawą projektu było utworzenie dwóch wzajemnie powiązanych aplikacji. Jedna z nich służyła do zgłaszania awarii (Zgłaszanie- "Order") , a druga do zarządzania działem utrzymania ruchu (baza Zarządzania - "Maintenance").

 

Szczegółowy opis wdrożenia znajduje się na stronie: http://www.aplikacja-maintenance.pl/index.php?page=maintanance-database

Na powyższej stronie znajduje się dokładny opis bazy maintenance oraz informacje dotyczące Aplikacji Maintenance (Aplikacja Maintenance jest odpowiednikiem bazy danych wdrożonej w GE Elester, przepisanym w technologii Oracle Application Express - APEX)