Inne bazy danych - rozwiązania heterogeniczne

 

W tworzonych przeze mnie rozwiązaniach używam głównie baz danych Oracle i MS Access. Jednak bardzo często okazuje się, że klienci posiadają już aplikacje działające na bazach pochodzących od innych dostawców. W takich przypadkach tworzone są aplikacje heterogeniczne - łączące za pomocą jednego interfejsu kilka osobnych baz danych.

W swoich aplikacjach często musiałem sięgać do danych zawartych w bazach MS SQL Server, MySQL, Sybase, a także do danych zawartych w plikach tekstowych i plikach *.dbf.

W moich rozwiązaniach często integruję dane pochodzące z różnych źródeł. Oprócz połączeń bezpośrednio do bazy źródłowej (za pomocą ODBC lub webserwisów)  tworze także interfejsy do importu danych z nadsyłanych plików. Pomimo rozwoju internetu i sieci komputerowych taki sposób komunikacji pomiędzy różnymi systemami jest wciąż bardzo popularny. Podstawowym powodem tej popularności jest konieczność wymiany danych pomiędzy dwoma programami w sytuacji, gdy nie chcemy lub nie możemy (głównie ze względów bezpieczeństwa) ustanowić bezpośredniego połączenia pomiędzy bazami danych lub sieciami komputerowymi.