Interfejs Oracle Application Express (APEX)

 

Zarówno interfejs użytkownika aplikacji, jak i interfejs programisty obsługiwane są w całości przez przeglądarkę www. Podczas tworzenia aplikacji programista korzysta z gotowych "klocków" służących do prezentowania i wprowadzania danych. Poszczególne elementy interfejsu są dobrze zaprojektowane i bardzo wygodne w użyciu.

Najważniejszymi elementami aplikacji stworzonej w APEX'sie są raporty i formularze.

Raporty służą do prezentacji danych. Za pomocą raportu wyświetla się informacje zawarte w pojedynczym zapytaniu SQL. Może to być na przykład: lista zgłoszoszonych awarii, lista zamówień czy lista faktur wystawionych kontrahentowi. Naturalnym elementem jest możliwość "przejścia" do szczegółów dokumentu po kliknięciu na odpowiedni link.

Formularze służą do wprowadzania danych. Są to zestawy pól powiązanych z odpowiednimi kolumnami w tabelach bazy danych. Apex oferuje całą listę kontrolek ułatwiających wprowadzanie danych na formularzach: listy rozwijalne, listy "pop-up", kalendarze, pola typu "file-browser" i wiele innych. Bardzo dużą zaletą Apex'a jest to, że standardowe kreatory formularzy inteligentnie dobierają rodzaj kontrolki do typu danych w bazie.

Oprócz raportów i formularzy możliwe jest stosowanie wielu innych formatów. Mogą to być na przykład wykresy lub mapy interaktywne. Dzięki temu można tworzyć efektowne strony służące do prezentacji  danych. 

Ważnym elementem każdej aplikacji jest menu. Apex standardowo obsługuje menu jedno- i dwupoziomowe. Dzięki temu można w prosty sposób nawigować pomiędzy elementami aplikacji. Bardziej zaawansowana nawigacja możliwa jest dzięki użyciu przycisków przekierowujących do odpowiedniej podstrony, kontrolek typu drzewo. Możliwa jest też nawigacja przy użyciu wykresów i map interaktywnych (np. możliwy jest wykres sprzedaży według zdanych kryteriów, gdzie po kliknięciu na odpowiedni "słupek" użytkownik zostaje przekierowany do strony prezentującej szczegóły).

Sposób wyświetlania danych, kształty, kolory pól i kontrolek zdefiniowane są w "tematach graficznych" (Themes). Apex ma ponad 20 wbudowanych "tematów graficznych" (styli/motywów), a setki innych tematów (komercyjnych i darmowych)  jest dostępne w internecie. Dzięki ich wykorzystaniu można dosłownie w ciągu minuty zmienić całkowicie kolorystykę i styl aplikacji. Ważnym elementem jest to, że definicje tematów są niezależne od logiki aplikacji. Zmiana kolorów i kształtów elementów strony nie wpływa na jej funkcjonowanie.


Poprzednia strona: Baza danych ORACLE
Następna strona: Koszty