Kiedy używać MS Access?

Kiedy używać MS Access?

MS Access sprawdza się doskonale w następujących zastosowaniach:
- Małe jednostanowiskowe bazy danych.
- Bazy danych dla kilku osób wykonujących te same czynności (z jednego działu).
- Bazy danych w których wiele osób wprowadza dane sporadycznie (np. informacje o awariach, ankiety, wykaz prac) natomiast jedna lub kilka osób analizuje wprowadzone dane.
- Bazy danych w których jedna lub kilka osób wprowadza dane, z których korzysta wielu użytkowników.
- Analiza danych.

Kiedy nie używać MS Access?

MS Access nie powinien być używany gdy:
- Wymagana jest wysoka poufność danych.
- Z bazy danych korzysta wiele osób JEDNOCZEŚNIE wpisując i używając te same dane.
- Baza danych używana jest w więcej niż jednej sieci LAN (połączenie przes sieć rozległą).
- Wymagana jest wysoka wydajność bazy danych.