Koszty

 

APEX jest dostarczany razem z bazą danych Oracla.

Licencja na korzystanie z APEX'a jest taka sama jak licencja korzystania z  bazy danych. Firma ORACLE stosuje skomplikowany sposób licencjonowania baz danych. Ogólnie licencje mogą być udzielane na tak zwanego "użytkownika nazwanego" (każda osoba lub urządzenie korzystająca z BD) lub na procesor. Opłaty licencyjne są zależne od wybranej wersji licencyjnej. Jest kilka różnych wariantów licencji dla bazy danych Oracle. Różnią się one między sobą ceną, funkcjonalnością i zakresem zastosowań.

Jednym z wariantów licencji jest Oracle Express Edition (XE). Jest to baza danych posiadająca pełną funkcjonalność, jednak o ograniczonej możliwości użycia zasobów serwera.  Ograniczenia te oznaczają użycie 1 procesora, do 1GB pamięci operacyjnej komputera i  do 11 GB danych użytkownika.

Wersja APEX dostarczona razem z Oracle Express Edition (XE) jest rozwiązaniem całkowiecie bezpłatnym!!