Makra i Moduły - Macros and Modules

 

Makra są zbiorem instrukcji, które automatyzują te same powtarzające się zadania. Po uruchomieniu makra MS Access wykonuje poszczególne czynności w kolejności w jakiej zostały one zawarte w tym makrze. Pozwala to na znaczne uproszczenie wielu prac.
Moduły zawierają kod Visual Basic for Applications (VBA). Pozwala to tworzyć jeszcze elastyczniejsze rozwiązania niż za pomocą makr. Wymaga jednak przynajmniej podstawowej znajomości programowania.

 


Poprzednia strona: Raporty - Reports
Następna strona: Strony dostępu do danych