Obiekty składowe MS Access

Elementy składowe bazy danych wykonanej w technologi MS Access - przegląd

Typowa aplikacja MS Access składa się z jednego lub kilu plików MDB, w którym (lub w których) zawarte są obiekty odpowiedzialne za przechowywanie danych, operacje na danych (wpisywanie, modyfikacje, usuwanie), prezentacje danych i wydruki. Podstawowe obiekty MS Access to:

Tabele: służą do przechowywania danych. Każda informacja ma swoje odwzorowanie w jednej lub kilku tablicach. Np. dane adresowe znajdują się w tabeli: Adresy; dane o klientach firmy w tabeli: Klienci itp.

Relacje: temat bardzo blisko związany z Tabelami. Relacje określają jakie są powiązania pomiędzy poszczególnymi tabelami. Za pomocą odpowiednio zaprojektowanych tabel i relacji następuje odwzorowanie rzeczywistości do bazy danych. Przykład: Pomiędzy tabelami Klasy i Uczniowie występuje relacja którą można opisać słownie: do jednej klasy może chodzić wielu uczniów, ale każdy uczeń chodzi do dokładnie jednej klasy.

Kwerendy: służą do wybierania interesujących nas danych z jednej lub kilku tabel.

Formularze: bardzo istotny element każdej bazy danych. To właśnie formularze są tym elementem z którym styka się większość użytkowników. Służą do wpisywanie i edycji danych.

Raporty: pozwalają na drukowanie lub/i przeglądanie danych w określonym przez autora bazy danych formacie.

Strony dostępu do danych: umożliwiają korzystanie z MS Access za pomocą przeglądarki internetowej. Rozwiązanie dostępne w MS Access 2000 i XP.

Makra i Moduły: pozwalają na automatyzacje prac. Różnica między nimi polega na sposobie ich tworzenia: makra to ciągi predefiniowanych czynności zawartych na liście, natomiast moduły zawierają funkcje napisane w języku Programowania VBA ( Visual Basic for Applications)


Poprzednia strona: Kiedy używać MS Access?
Następna strona: Tabele - Table