Raporty - Reports

 

Raporty pozwalają na drukowanie lub przeglądanie danych w formacie zdefiniowanym przez twórce bazy danych. Mogą być bardzo proste lub skomplikowane. Można za ich pomocą drukować wszelkie elementy powtarzalne - o określonym kształcie, wymiarach itp. Mogą to być zarówno proste wydruki kopert, naklejek czy kart maszyn, jak i skomplikowane dokumenty np. faktury, zamówienia albo raport sprzedaży za określony okres czasu.

Access posiada wbudowany kreator raportów, który pozwala na tworzenie raportów na zasadzie prostego wyboru pól z tabel bazodanowych. Możliwe jest także tworzenie zaawansowanych raportów budowanych metodą "od podstaw".

 

Przykładowy raport MS Access. Zlecenie naprawy:

Przykładowy raport programu Access.Poprzednia strona: Formularze - Forms
Następna strona: Makra i Moduły - Macros and Modules