Relacje - Relationships

 

Relacje określają jakie są powiązania pomiędzy poszczególnymi tabelami. Za pomocą odpowiednio zaprojektowanych tabel i relacji następuje odwzorowanie rzeczywistości do bazy danych. Przykład: Pomiędzy tabelami Klasy i Uczniowie występuje relacja którą można opisać słownie: do jednej klasy może chodzić wielu uczniów, ale każdy uczeń chodzi do dokładnie jednej klasy.
Jest to pewne uproszczenie ponieważ np. jeden z uczniów ma indywidualny tok zajęć i na zajęcia z matematyki uczęszcza ze starszą klasą, jeszcze inny od 2 lat choruje i nauczyciele chodzą do niego do domu prowadzić lekcje indywidualne. Jednak przy 200 uczniach w szkole oznacza to, że 99% przypadków spełnia podaną powyżej regułę.
Podobne zależności należy zdefiniować dla wszystkich tabel (encji). Należy pamiętać, że tabele i relacje pomimo tego, że są niewidoczne dla użytkownika aplikacji są podstawą każdej bazy danych.

Od prawidłowego zaprojektowania relacji będzie zależeć jakość pracy całej aplikacji!!

Na podstawie zdefiniowanych w Accesie relacji następuje uzupełnienie projektowanej aplikacji o takie elementy jak klucze obce i indeksy bazodanowe. Dzięki temu baza MS Access wymusza spójność danych (tworząc tak zwane więzy integralności) oraz zwiększa szybkość wyszukiwania danych. 

 Poprzednia strona: Tabele - Table
Następna strona: Kwerendy - Queries - (zapytania SQL)