Szkolenia SAD - System Analizy Danych


Program „Szkolenia SAD – System Analizy Danych” służył do gromadzenia, przechowywania i analizy danych związanych ze szkoleniami prowadzonymi w ramach działań związanych z Europejskim Funduszem Społecznym (działanie 2.3).

W programie „Szkolenia - SAD” gromadzone są informacje o:
- realizowanych projektach (Projekt – grupa szkoleń zakontraktowana z PARP w ramach 1 umowy)
- przeprowadzonych szkoleniach
- firmach biorących udział w szkoleniach
- osobach biorących udział w szkoleniach
- firmach szkoleniowych (podwykonawcach szkoleń)
- trenerach
- ankietach oceniających szkolenie
- ofercie szkoleniowej (katalog szkoleń)

Podstawowym założeniem programu „Szkolenia - SAD” była możliwość uzyskiwania „Wskaźników Monitoringowych” wymaganych przez PARP. Program umożliwiał uzyskanie  tych wskaźników, w zadanym okresie.

Inne możliwości programu:
- statystyka ankiet oceniających poszczególne szkolenia
- statystyka ankiet oceniających grupy szkoleń (np. szkolenia trenera A w okresie od-do, lub szkolenia „tematyczne” w okresie od-do)
- uzyskiwanie „od ręki” informacji typu: lista szkoleń trenera, lista szkoleń firmy szkoleniowej, szkolenia w których brała udział dana osoba.
- raporty typu „udział % trenerów w szkoleniach”; „udział % firm szkoleniowych”
- tworzenia listy obecności na szkoleniu

 


Poprzednia strona: Referencje - JOKER
Następna strona: Wpłaty-Developer