Tabele - Table

 

Tabele służą do przechowywania danych. Każda informacja ma swoje odwzorowanie w jednej lub kilku tabelach. Np. dane adresowe znajdują się w tabeli: Adresy; dane o klientach firmy w tabeli: Klienci itp.
Często zdarza się, że interesują nas dane z więcej niż jednej tabeli. Wyobraźmy sobie, że naszym klientem jest firma posiadająca 10 sklepów w różnych miastach. Mamy dostarczyć do jednego z tych sklepów 100 szt naszego wyrobu. Potrzebujemy w tym celu danych z co najmniej 2 tabel: Klienci (informacje: do kogo wysyłamy? Komu wystawiamy fakture?) oraz Adresy (gdzie fizycznie wysłać towar).

Tabele połączone. Z poziomu Access'a można łączyć się do innych źródeł danych. Może to być inna baza w formacie MS Access, plik Excel'a lub tabela w innych systemie bazodanowym np. w MS SQL lub Oracle. Najprosztszym sposobem połączenia jest utworzenie tabeli połączonej. Tabela taka jest "linkiem" do danych znajdujących się w innym miejscu, jednak z poziomu MS Access traktowana jest jak każda inna tabela.Poprzednia strona: Obiekty składowe MS Access
Następna strona: Relacje - Relationships