Oracle Application Express (APEX)


Bazy danych przez www - Oracle Application Express (APEX)

Oracle Application Express (APEX) to narzędzie służące do tworzenia aplikacji dostępnych przez przeglądarkę www, opartych o bazę danych ORACLE. Technologia APEX jest instalowana razem z bazą danych i jest używana do administracji bazą.

Tworzenie aplikacji opartych o APEX jest znacznie szybsze niż w konkurencyjnych technologiach. Połączenie takich elementów jak: baza danych, serwer WWW, środowisko programistyczne i interfejs użytkownika w jedną spójną całość pozwala skupić się na wymaganiach klienta, zamiast na programistycznych niuansach.

Jako miejsce przechowywania danych używana jest baza ORACLE, która zapewnia dużą wydajność, bezpieczeństwo danych, kontrolę spójności oraz rozbudowaną możliwość programowania na poziomie bazy danych ("logika biznesowa" zawarta w bazie danych).

Interfejs APEX'a oparty jest o liczne kontrolki służące do wprowadzania i prezentowania danych. APEX zapewnia kontrolę typów, formatowań oraz bezpieczeństwo danych (np. zabezpieczenie przed atakiem SQL injection). Wiele funkcjonalności (np. zarządzanie użytkownikami, administracja) jest wbudowanych w to rozwiązanie, a tworzenie elementów aplikacji (raportów, formularzy) wspomagane jest licznymi kreatorami.

Podstawowe informacje na Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Oracle_Application_Express


Poprzednia strona: Inne zastosowania MS Access
Następna strona: Baza danych ORACLE