Wpłaty-Developer

 

Program „Wpłaty-Developer” służy do gromadzenia, przechowywania i analizy danych związanych ze sprzedażą domów w tak zwanym „systemie developerskim” (budowanie domów z pieniędzy wpłacanych systematycznie przez przyszłych mieszkańców)

W programie „Wpłaty-Developer” gromadzone są informacje o:
- realizowanych projektach (budowy)
- klientach (mieszkańcach)
- harmonogramie spłat
- wpłatach klientów
- firmach pośredniczących w sprzedaży

Program umożliwia łatwe tworzenie analiz czasowych dla zadanej grupy klientów (według różnych kryteriów). W szczególności umożliwia:
- kontrolę wpłat w zadanym okresie
- prognozowanie przychodów w zadanym okresie
- tworzenie (i sprawdzanie) harmonogramu wpłat dla poszczególnych klientów